TLAČOVÁ SPRÁVA LOZ K SITUÁCII V UNLP KOŠICE

Košickí lekárski odborári žiadajú ministerstvo zdravotníctva o rovnaké pravidlá pre všetky univerzitné nemocnice, aby mohli vyriešiť spor s vedením

 

Bratislava 25. apríla 2018. Lekárske odborové združenie pri Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach (ďalej len „UNLP“ ) žiada Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aby pri tak dôležitých momentoch, ako sú zriaďovacie listiny nemocníc, pristupovali rovnako k UNLP ako k iným univerzitným nemocniciam na Slovensku. Žiada aby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nebrzdilo jej chod a umožnilo vyriešenie sporov s nezákonným vykazovaním služieb lekárov zodpovedných za univerzitnú výučbu. Upozorňujeme, že súčasný stav ohrozuje zabezpečenie lekárskych služieb a výučby v UNLP Košice.

 Aktuálny stav:

– Univerzitná nemocnica Bratislava má aktuálne v platnosti novú zriaďovaciu listinu, lekári – asistenti na výučbu majú úväzky 0,5 a prednostovia kliník 0,8 s nemocnicou, nie je tam spor vo vykazovaní služieb a v kompetenciách vedenia pracovísk.

– Univerzitná nemocnica Martin má novú zriaďovaciu listinu, ktorá vstúpi do platnosti 1.5.2018. Vtedy budú navýšené úväzky školským lekárom rovnako ako v Bratislave, t. č. nie je spor v nemocnici vo vykazovaní služieb týchto lekárov a v kompetenciách vedenia pracovísk.

– UNLP Košice – má zo strany ministerstva doručený návrh novej zriaďovacej listiny. Jeho platnosť je nepochopiteľne posunutá na najskôr 1.11.2018. Po osobnom rozhovore s vedením UNLP Košice sme sa dozvedeli, že ministerstvo zdravotníctva ako zriaďovateľ musí najprv zmeniť organizačnú štruktúru UNLP Košice a potom môže UNLP zmeniť svoj vlastný organizačný poriadok a až následne môže vstúpiť do platnosti nová zriaďovacia listina. Momentálne je spor v nemocnici UNLP Košice vo vykazovaní služieb, ktoré nie sú podľa názoru LOZ UNLP Košice vykazované v súlade so Zákonníkom práce a Pracovným poriadkom UNLP Košice. Čo v konečnom dôsledku predstavuje riziko pre zabezpečenie lekárskych služieb košickej nemocnice a negatívne to vplýva na výučbu v tejto druhej najdôležitejšej univerzitnej nemocnice na Slovensku.

UNLP Košice dostalo zo strany ministerstva návrh novej zriaďovacej listiny, ktorá by mala vstúpiť do platnosti najskôr v novembri. Ostatné univerzitné nemocnice na Slovensku už novú listinu majú platnú, resp. bude platná v najbližšom období. Z rokovania s vedením nemocnice vyplynulo, že ministerstvo zdravotníctva ako zriaďovateľ musí najskôr zmeniť organizačnú štruktúru UNLP Košice, následne môže UNLP zmeniť svoj vlastný organizačný poriadok a až následne môže vstúpiť do platnosti nová zriaďovacie listina.

V UNLP Košice momentálne prebieha spor o vykazovanie Ústavných pohotovostných služieb (UPS), ktoré nie sú podľa názoru LOZ UNLP Košice vykazované v súlade so Zákonníkom práce a Pracovným poriadkom UNLP Košice.

„LOZ UNLP Košice žiada ministerstvo zdravotníctva, aby v čo najkratšom čase pripravilo novú organizačnú štruktúru UNLP Košice tak, aby bola nová zriaďovacia listina v čo najkratšom čase uvedená do platnosti. Cieľom je spriechodnenie rokovania s vedením nemocnice v pokojnom duchu, tak aby bol obnovený sociálny zmier a dodržiavané zákonné normy vykazovania pracovného času. Žiadame, aby nová zriaďovacia listina bola uvedená do platnosti súčasne s ostatnými univerzitnými nemocnicami na Slovensku a aby boli všade rovnaké pravidlá,“ povedal Martin Paulo, predseda LOZ UNLP Košice.

V Košiciach, 24.4.2018

MUDr. Martin Paulo

Predseda LOZ UNLP Košice