STAŇ SA ČLENOM

Hlavným cieľom a poslaním LOZ Košice pri UNLP je zlepšiť postavenie zdravotníckych pracovníkov, chrániť a obhajovať zákonnými prostriedkami hospodárske a sociálne práva, presadzovať mzdové, profesijné a ďalšie potreby a záujmy členov Lekárského odbrového združenia.

Pridaj sa k nám, spolu sme silnejší! [viď prihláška]!

V prípade akýkoľvek otázok nás neváhaj kontaktovať na lozkosice@lozkosice.sk