KONTAKT

Adresa: 

Lekárske odborové združenie UNLP Košice
Neurologická klinika UNLP
Trieda SNP 1
Košice 040 01

IČO: 31274943

Telefón:

Tel: +421 902 256 559

Email:

lozkosice@lozkosice.sk