KONTAKT

Adresa: 

Lekárske odborové združenie UNLP Košice
Klinika úrazovej chirurgie UNLP
Rastislavova 43
Košice 041 90

IČO: 31274943

Telefón:

+421 907 991 228

Email:

lozkosice@lozkosice.sk