ĽUDIA

Výkonný výbor

Pracovisko

Neurologická klinika, UNLP

Odbornosti

V roku 2013 atestácia v odbore neurológia, zameriava sa na nervovosvalové ochorenia.

Kariéra

Od r. 2005 pracuje ako lekár na Neurologickej klinike UNLP.

Členom lekárskych odborov je od roku 2011, od roku 2013 je členom výkonného výboru a podpredsedom.

O mne

Prácou pre LOZ chcem dosiahnuť zlepšenie pracovných podmienok.

Pracovisko

Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, UNLP

Odbornosti

Atestácie v odboroch chirurgia a traumatológia.

Kariéra

Absolvoval 3-týždňový študijný pobyt v Rakúsku – Horn. V r. 1977-1996 pracoval na Klinike úrazovej chirurgie, v rokoch 1984-1990 v Líbii, v roku 1996 1 r. misia UNPROFOR /OSN/ v bývalej Juhoslávii. Od roku 1997 pracuje na Klinike ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP.

O mne

Som jedným z troch zakladajúcich členov lekárskych odborov na pôde FNsP Tr. SNP 1 Košice /právny predchodca terajších lekárskych odborov UNLP/, v roku 2011 som bol predseda NOO SLO UNLP. Od januára 2016 som čestný predseda NOO SLO pri UNLP Košice.

Pracovisko

Konziliárny lekár na I. Internej klinike.

Odbornosti

V roku 2007 atestácia 2. stupňa z Internej medicíny (európska). Od roku 2011 má špecializáciu aj v odbore diabetológia. V súčasnosti je zaradený do špecializačného programu v odbore endokrinológia.

O mne

Členom výkonného výboru odborovej organizácie je od roku 2013

Pracovisko

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, UNLP

Odbornosti

V roku 2013 ukončila špecializačné štúdium v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

Kariéra

Na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP pracuje od skončenia štúdia na LF UPJŠ v Košiciach v roku 2007. Jej práca ju od začiatku veľmi uchvátila svojou rozmanitosťou a dynamickosťou, rovnako ako výnimočne priateľský kolektív lekárov na jej oddelení.

O mne

Niekoľko rokov som členkou lekárskych odborov a od roku 2013 aj členkou výboru odborovej organizácie, pretože verím, že len spoločným úsilím sa darí zlepšovať pracovné podmienky.

Vo voľnom čase rada lyžujem a plávam, najmä v mori obklopujúcom grécke ostrovy.

Pracovisko

II. chirurgická klinika na Jednotke intenzívnej starostlivosti.

Odbornosti

Postupová skúška z internej medicíny 2004, atestácia v r. 2010 v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.   

Kariéra

Do UNLP nastúpila v roku 2001.

O mne

Členkou lekárskych odborov som od r. 2011. Od roku 2015 som členkou výkonného výboru.
Moje motto: „A cane non magno saepe tenetur aper.“ – „Často aj malý pes udrží diviaka.“

Pracovisko

Neurologické oddelenie, UNLP

Odbornosti

špecializácia v odbore neurológia

Kariéra

Od roku 1995 pracuje na Neurologickom oddelení UNLP /predtým FNLP Košice/.

Od roku 2014 je členkou lekárskych odborov UNLP, od septembra 2015 je členkou výkonného výboru.

O mne

V práci oceňujem dobrý a pomerne mladý kolektív. Voľný čas venujem rodine /manželovi, dvom deťom a adoptovanému psovi/, histórii, záhrade a občas interiérovému dizajnu.

Uprednostňujem cieľavedomých a vytrvalých, ale aj empatických pragmatikov pred nedôslednými a nerozhodnými nihilistami. Mám radšej osobný kontakt pred sociálnymi sieťami.

Pracovisko

Klinika ORL UNLP

Odbornosti

otorinolaryngológ

O mne

Som jeden z troch zakladajúcich členov lekárskych odborov na pôde FNsP Tr. SNP 1 Košice /právny predchodca terajších lekárskych odborov UNLP/, dlhoročný predseda do roku 2011, doteraz členom výkonného výboru.

Pracovisko

Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, UNLP

Odbornosti

V roku 2009 ukončil atestačné štúdium v odbore ortopédia.

Kariéra

Po ukončení štúdia na VŠ v rokoch 2004-2007 pracoval ako lekár v Čechách.

V roku 2007 nastúpil na Kliniku ortopédie a tramatológie pohybového ústrojenstva UNLP.

O mne

Od roku 2008 som členom lekárskych odborov, od januára 2016 som členom dozornej rady.

Do práce pre lekárske odbory ma ženie presvedčenie, že čo si nevybojujeme sami, to mať nebudeme.

Pracovisko

Urologické oddelenie, UNLP

Odbornosti

atestácia v odbore urológia

Kariéra

pracuje na Urologickom oddelení UNLP od roku 2006.

O mne

Mám 37 rokov. Som členom lekárskych odborov, od januára 2016 som členom dozornej rady.

Medzi moje záľuby patrí cestovanie a rybárčenie.

Pracovisko

II. Chirurgická klinika

Odbornosti

2018 atestácia zo Všeobecnej chirurgie, certifikáty z diagnostickej a terapeutickej gastro a kolonoskopie

Kariéra

Ukončenie LF 2012 , do 2012-5/2013 Letecká vojenská nemocnica 5/2013 – doteraz UNLP

O mne

Členom odborov som od roku 2015, som rád, že cez odbory sa nám darí zlepšovať naše pracovné podmienky. Svoj voľný čas veľmi rád trávim s mojou rodinou a medzi moje záľuby patrí šport, bicie, spoločenské hry, dobré jedlo a whisky.

 

Pracovisko

Klinika pneumológie a ftizeológie UPJŠ a UNLP

Odbornosti

Pneumológia a ftizeológia

Bronchológia

Somnológia

Kariéra

Pracuje na Klinike pneumológie a ftizeológie UPJŠ a UNLP od roku 2007. V roku 2011 ukončil doktorandské štúdium v odbore Vnútorné choroby.  Z pneumoftizeológie atestoval v roku 2015. Je členom výborov odborných spoločností v rámci SLS- Slovenskej pneumoftizelogickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti spánkovej medicíny a výkonným sekretárom sekcie monitoringu ochorení dýchacích ciest v Európskej respirologickej spoločnosti.

 

O mne

Mám 39 rokov, som ženatý, mám 2 deti. Členom lekárskych odborov som od roku 2011 a od roku 2022 som členom  výboru. Moje záľuby sú hudba – klavír, šport- bicyklovanie, turistika, plávanie.