6. VÝROČNÝ GALAVEČER LEKÁRSKEHO ODBOROVÉHO ZDRUŽENIA SA KONAL V KOŠICIACH

21.4.2018 sa uskutočnil v Košiciach 6. výročný Galavečer Lekárskeho odborového združenia, na ktorom sa zúčastnilo vyše 110 hostí z celého Slovenska. Na galavečeri bola udelená cená Dávida, o ktorej laureátovi rozhodol celoslovenský Klub predsedov LOZ.

Cenu Dávida za dlhoročný prínos v boji za lepšie postavenie lekárov a za lepšie zdravotníctvo LOZ udelil advokátovi JUDr. Mgr. Antonovi Chromíkovi, PhD. za jeho dlhodobý prínos pre slovenské zdravotníctvo.

Predseda LOZ, Peter Visolajský uviedol: „Cenu Dávida udeľujeme ľuďom, ktorí sa významne zaslúžili o zlepšenie postavenia lekárov a o zlepšenia slovenského zdravotníctva. A keďže problémy nášho zdravotníctva sú často kolosálne, aj zápas týchto ľudí často pripomína boj Dávida s Goliášom. Tento rok sme sa rozhodli Cenu Dávida udeliť človeku, ktorý si ju zaslúži každý rok. Pretože všetky významné i menej významné udalosti LOZ sú spojené s jedným človekom. Lekárske odborové združenie udelilo Cenu Dávida za dlhodobý prínos za lepšie postavenie lekárov a za lepšie zdravotníctvo advokátovi JUDr. Mgr. Antonovi Chromíkovi, PhD.“

Bližšie informácie a fotky z galavečera uverejňujeme na http://www.loz.sk/17846-2/.