TLAČOVÁ SPRÁVA LOZ K SITUÁCII NA KPRECH UNLP KOŠICE

Bratislava 1.2.2018

Lekárske odborové združenie rázne odsudzuje medializované praktiky, ktoré na Klinike plastickej chirurgie UNLP v Košiciach opísal a zverejnil týždenník Trend. LOZ vyzýva na odhalenie a potrestanie vinníkov, nakoľko boli opäť peniaze pred záujmami slovenských pacientov.

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach odvolala po prvých interných zisteniach v kauze pochybného biznisu s operáciami zahraničných pacientov primára kliniky plastickej chirurgie Róberta Sabovčíka. Podľa zistení médií sa v štátnej nemocnici realizovali predražené plastické operácie samoplatiacim zahraničným klientom. Platby boli realizované cez agentúru zaregistrovanú v daňovom raji.

„Lekárske odborové združenie rázne odsudzuje medializované konanie, ktoré na tejto klinike opísal a zverejnil týždenník Trend a ktoré sa dialo v záujme biznisu a na úkor slovenských pacientov,“ povedal Peter Visolajský, predseda LOZ.

„Veríme tomu, že všetci vinníci budú odhalení a potrestaní nielen pracovnoprávne, ale zodpovedné orgány zvážia vinníkom aj zákaz výkonu povolania lekára a štátne orgány tiež preveria, či neboli porušené trestné a daňové zákony SR,“ dodal Visolajský.

Podľa informácií z médií riaditeľ a vedenie nemocnice tvrdia, že nemali vedomosť o tom, čo sa v ich nemocnici deje a akým spôsobom a v akých výškach platili cudzojazyční klienti za zákroky.

„Na základe našich skúseností o  fungovaní nemocnice, Lekárske odborové združenie nedokáže uveriť informáciám, že vedenie nemocnice nemalo informácie o zahraničných pacientoch ležiacich na ich lôžkach a o tom, čo sa deje na operačných sálach v ich nemocnici. Vyzývame preto Ministerstvo zdravotníctva SR, aby vykonalo skutočne hĺbkovú kontrolu tejto nemocnice,“ uzavrel Visolajský.