LEKÁRSKE ODBORY SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÝCH KONANÍ V UNLP KOŠICE

V dňoch 23. 01. 2017, 24. 01. 2017 a 30. 01. 2017 sa konalo 19 výberových konaní na pozície primárov kliník a oddelení UNLP. LOZ zastupoval zamestnancov v  šiestich výberových konaniach. V štyroch výberových konaniach bol prihlásený jeden kandidát, v dvoch výberových konaniach boli prihlásení dvaja kandidáti – Klinika úrazovej chirurgie a Oddelnie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Na týchto pracoviskách sme zorganizovali medzi lekármi voľby a na základe týchto volieb sme hlasovali pre zvolených kandidátov.