LOZ UNLP KOŠICE PODALO PODNET NA INŠPEKTORÁT PRÁCE

So žiadosťou o pomoc sa na nás obrátil náš člen MUDr. Marián Benický. V priebehu roka 2016 dvakrát menil výšku úväzku v UNLP. Podľa jeho a nášho prepočtu mu UNLP neoprávnene krátila dovolenku za rok 2015 a 2016. Na spoločnom sedení s vedením UNLP sme nenašli spoločné riešenie a UNLP neuznala svoju chybu, preto sme sa po dohovore s MUDr. Mariánom Benickým v tejto veci obrátili na Národný inšpektorát práce. O výsledku šetrenia Vás budeme informovať.