LOZ UNLP bolo pri výberových konaniach

Prvýkrát počas činnosti našej odborovej organizácie boli naši zástupcovia členmi výberových komisií pri výberových konaniach na vedúcich zamestnancov UNLP.

 

V dňoch 23.1.2017 a 24.1.2017 sme sa zúčastnili výberových konaní na primárov na pracoviskách:

  • Klinika úrazovej chirurgie,
  • Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny,
  • Klinika infektológie a cestovnej medicíny,
  • Klinika pneumológie a ftizeológie,
  • Očná klinika,
  • Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku.

Na tých pracoviskách, kde bol do výberového konania prihlásený viac ako jeden kandidát, naša odborová organizácia vyhlásila voľby, v ktorých si lekári mohli zvoliť kandidáta, ktorému sme dali ako zástupcovia zamestnancov pri výberovom konaní hlas.