Informačná nástenka LOZ UNLP

Po štyroch aktívnych rokoch sa nám podarila veľká vec. UNLP nám konečne schválila, určila miesto a povolila montáž nástenky, pomocou ktorej môžeme našich členov informovať o našej činnosti. Nástenka sa nachádza pri jedálni nemocnice. Ďakujeme pánovi Jánovi Bartkovi /zamestnancovi UNLP/ za vykonanie montáže.

nastenka