Foto z večierku LOZ UNLP Košice 24.2.2017

IMG 396024.2.2017 sme zorganizovali 2. večierok lekárskych odborov. Zúčastnilo sa ho 55 lekárov UNLP. Predseda lekárskych odborov UNLP Martin Paulo v krátkom príhovore poďakoval všetkým členom lekárskych odborov za ich podporu, krátko zhrnul predošlý rok a načrtol plán práce na rok 2017. Potom nasledoval voľná zábava s pohostením.

Medzi prítomnými boli aj hostia:
– MUDr. Peter Visolajský – predseda LOZ s manželkou MUDr. Kristínou Visolajskou
– MUDr. Marián Huňar – čestný predseda
– Mgr. Silvia Bodnárová – podpredsedníčka ZOO SaPA UNLP Košice

Na druhý deň, 25.2.2017, sme pre manželov Visolajských, ktorí prvýkrát navštívili Košice, zorganizovali prehliadku historického centra mesta Košice s profesionálnym sprievodcom.

Týmto si dovoľujeme všetkých pozvať na ďalší ročník, ktorí sa bude konať začiatkom roka 2018. Už teraz sa tešíme na vašu účasť.