Spoločný postup so sesterskými odbormi

29.3.2017 sa uskutočnilo spoločné stretnutie vedenia našej odborovej organizácie a ZOO SaPA pri UNLP Košice. Spoločne sme písomne avizovali vznik spolupráce na právnej a organizačnej úrovni pri zastupovaní našich členov. Výsledkom rokovania bol 13-bodový spoločný program, s ktorým pôjdeme na rokovanie s ostatnými odborovými organizáciami, kde budeme iniciovať otvorenie rokovania o ďalšom dodatku ku Kolektívnej zmluve UNLP.

Predseda a podpredseda našej odborovej organizácie sú pozvaní dňa 25.4.2017 na zasadnutie výboru SOZZ a SS na Tr. SNP /väčšinové odbory/, kde budeme iniciovať rokovanie o tomto spoločnom programe.