LOZ UNLP Košice pomáha riešiť aj právne problémy lekárov

V nedávnej minulosti sa stalo niekoľko prípadov, kedy lekári UNLP čelili zložitým situáciám. LOZ UNLP Košice sa snaží vždy podať pomocnú ruku svojim členom. 

Prípad MUDr. Jenču skončil vďaka právnej pomoci LOZ-u v jeho prospech. Lekárovi bola niekoľko mesiacov napriek jeho urgenciám zadržiavaná mzda za odpracované služby. Následne začiatkom roka 2019 s pomocou LOZ UNLP Košice podal žalobu a trestné oznámenie. Súd veľmi rýchlo vyhral a mzda mu bola v najbližšom výplatnom termíne – v máji 2019 vyplatená (úroky z omeškania boli vyplatené v ďalšom výplatnom termíne). 

Po tom, ako bola na MUDr. Slukovú podaná sťažnosť zo strany príbuzných zosnulej pacientky, lekárka sa obrátila na našu odborovú organizáciu. V súčinnosti s našim právnikom sme jej pomohli napísať list adresovaný nemocnici, ktorá následne sťažnosť zamietla. Pomohli sme jej preukázať, že nepochybila a správne postupovala v poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta.

Naopak, v iných prípadoch, kedy sa lekári neobrátili na našu odborovú organizáciu, došlo až k odchodu lekárov z UNLP.

Lekárske odborové združenie UNLP Košice obhajuje práva svojich členov a pomáha im, keď je to potrebné. Byť našim členom sa oplatí. 
Ak máte akýkoľvek pracovno-právny problém, kontaktujte nás včas. Urobíme všetko pre vyriešenie vašej situácie.

výbor
LOZ UNLP Košice