TS: MUDr. Jenča vyhral súdny spor s UNLP Košice, LOZ vždy bojuje za práva zamestnancov

Košice 23.8.2019
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice niekoľko mesiacov nevyplácala mzdu za odpracované služby MUDr. Andrejovi Jenčovi, odborníkovi v odbore maxilofaciálna chirurgia. Lekár riadne vykonával služby cez týždeň a počas víkendov na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Tieto služby boli medicínskym riaditeľom UNLP Košice riadne schvaľované podľa rozpisu služieb, ktorý je zároveň príkazom na prácu pre zamestnanca. V prípade, ak by lekár do ústavných pohotovostných služieb nenastúpil, porušil by pracovnú disciplínu.

Nakoľko bola od októbra 2018 MUDr. Jenčovi zadržiavaná mzda za odpracované služby (spolu za 412 hodín čomu zodpovedá mzda 6735 eur), lekár s právnou pomocou Lekárskeho odborového združenia UNLP Košice podal na nemocnicu žalobu.

Súd v krátkom čase rozhodol v prospech lekára, ktorému nemocnica musela vyplatiť zadržiavanú časť mzdy ako aj úroky z omeškania. Mzda bola lekárovi vyplatená v najbližšom výplatnom termíne hneď po rozhodnutí súdu, teda v máji 2019, úroky z omeškania boli doplatené následne v júnovom výplatnom termíne.