ŽELÁME VÁM POŽEHNANÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020

Požehnané  a pokojné Vianoce,  veľa zdravia, spokojnosti a úspechov v novom roku 2020 želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom a všetkým Vám Lekárske odborové združenie UNLP Košice.