POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Pozvývame členov Lekárskeho odborového združenia UNLP Košice na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 22.1.2018 o 16.00 hod. v prednáškovej miestnosti P4 v budove Lekárskej fakulty UPJŠ Košice. Presný program obdrží každý člen emailom. Bližšie informácie získate aj na lozkosice@lozkosice.sk.