POKOJNÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019

Lekárske odborové združenie UNLP Košice želá všetkým svojím členom a ich rodinám pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia a úspechov v novom roku 2019.

 

Martin Paulo

 

LOZ vianoce 2018PFko 2019 02