Obmedzenie poskytovania zdravotnej starostlivosti na 1. stomatologickej klinike UNLP

Od 1. 7. 2017 do 22. 7. 2017 bolo zredukované poskytovanie zdravotnej starostlivosti na 1. stomatologickej klinike UNLP Košice. Podľa medializovaných správ bol tento stav spôsobený nedostatkom zdravotných sestier /dlhodobá PN, odchod do starobného dôchodku /.

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20609101/zubnu-kliniku-docasne-zatvoril-aj-vypadok-sestier.html

Podľa našich zistení bol počet zdravotných sestier na 1. stomatologickej klinike dlhšiu dobu poddimenzovaný a takáto krízová situácia sa dala očakávať. Poľutovaniahodné je to, že sa to dotklo aj samotných pacientov.

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20608303/kosicka-zubna-klinika-docasne-nefunguje.html

V spolupráci so ZOO SaPA sme požiadali vedenie UNLP Košice, aby sa vyjadrilo, koľko lekárov a zdravotných sestier plánuje prijať do pracovného pomeru po ukončení školského roka 2016/2017 tak, aby sa podobné krízové situácie už neopakovali.