Zástupcovia LOZ rokovali na MZ SR k našim návrhom do programového vyhlásenia vlády

Dnes sa zástupcovia LOZ na základe pozvánky doručenej predsedovi LOZ zúčastnili pracovného stretnutia na tému pripravovaného programového vyhlásenia vlády SR (PVV). Na pracovnom stretnutí sa za LOZ zúčastnili:
MUDr. Martin Paulo – podpredseda LOZ
MUDr. Miroslav Mendel – podpredseda LOZ
JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD. – právny zástupca LOZ
 
a predniesli návrhy LOZ na doplnenie PVV (viď nižšie). Sme veľmi radi, že sme na sa ministerstve zdravotníctva stretli s ústretovým prístupom. Veríme, že sa prejaví aj v obsahu PVV.
Detaily návrhov LOZ nájdete v článku.