TS: LOZ UNLP Košice aj celoslovenský LOZ nesúhlasia s rozdávaním majetku UNLP a apelujú na jej koncepčný rozvoj

Košice 26.2.20020
Podľa medializovaných informácií by sa aktuálne nevyužívaná budova v areáli zadlženej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UNLP) na Rastislavovej ulici v Košiciach mala stať majetkom ziskového Východoslovenského onkologického ústavu a.s. (VOU), na ktorý by mala nemocnica budovu previesť. Vláda schválila tento zámer na februárovom rokovaní, pričom do ziskového onkologického ústavu plánuje tiež investovať ďalšie 3 milióny eur.

„Sme veľmi znepokojení a nesúhlasíme so zámerom previesť jednu z potrebných budov našej nemocnice z rúk UNLP do Východoslovenského onkologického ústavu. Naša nemocnica taktiež potrebuje rozvoj a potrebuje koncepciu rastu na najbližšie roky. Plne chápeme potreby rozvoja onkoústavu, avšak poukazujeme na to, že UNLP má nedostatok lôžok pre doliečovanie a pre dlhodobo chorých pacientov, ktoré by po rekonštrukcii mohli a aj mali byť umiestnené práve v tejto historickej budove. Ak by vláda vyčlenila peniaze aj na rekonštrukciu košickej univerzitnej nemocnice, pomohlo by to skvalitniť starostlivosť o pacientov v koncovej nemocnici na východe Slovenska,“ povedal MUDr. Martin Paulo, predseda Lekárskeho odborového združenia pri UNLP Košice.

„Je chvályhodné, že vláda konečne začala obnovu nemocnice v Martine, Banskej Bystrici a veríme že sa začne aj s výstavbou univerzitnej nemocnice na Rázsochách v Bratislave. Je však nutné poukázať na to, že zásadnú investíciu a modernú koncovú nemocnicu potrebuje aj východ Slovenska. UNLP je druhá najväčšia nemocnica na Slovensku, zabezpečuje špičkovú starostlivosť v najchudobnejšej časti Slovenska a je často poslednou nádejou pacientov, o ktorých sa nedokázali postarať okolité súkromné nemocnice. Pritom sa na ňu roky zabúda,“ povedal MUDr. Peter Visolajský, predseda celoslovenského LOZ.

„Je potešujúce, že onkologický ústav v Košiciach rastie, avšak tento ziskový ústav s politickým prepojením preberá od stratovej štátnej nemocnice budovu, ktorú košická nemocnica nedokázala rekonštruovať pre podfinancovanie a nie preto, že by ju nepotrebovala. Už dnes druhej najväčšej nemocnici chýbajú doliečovacie lôžka a lôžka pre dlhodobo chorých. Tento prevod budovy je ďalším príkladom nekoncepčnosti v manažovaní Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice a teda východoslovenského zdravotníctva. Tesne pred voľbami, by sa takéto nekoncepčné a rýchle prevody majetku nemali diať,“ dodal Visolajský.

„Ako zástupcovia LOZ UNLP Košice sa takmer sedem rokov pýtame, čo bude s opustenou historickou budovou a riaditeľstvo dlhodobo odpovedá, že hoci je potrebná, na rekonštrukciu nie sú peniaze. Zdá sa, že peniaze sa zrazu našli, avšak výsledkom nebude tak potrebné zlepšenie a rozvoj UNLP. Preto apelujeme na zodpovedných, aby sa takéto prevody nediali tesne pred voľbami,  pretože na takéto rozhodnutia je potrebná koncepcia rozvoja košickej nemocnice a analýza potrieb pacientov východného Slovenska.“ uzavrel Paulo.