TLAČOVÁ SPRÁVA LOZ UNLP KOŠICE K MEDIALIZOVANÝM KAUZÁM ZANEDBANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Lekárske odborové združenie UNLP Košice žiada dôsledné vyšetrenie a vyvodenie dôsledkov medializovaných káuz zanedbania starostlivosti s následkom smrti pacientov a porušenia Zákona o vedení zdravotnej dokumentácie.

V týchto dňoch boli medializované prípady úmrtí minimálne dvoch pacientov Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach (UNLP), v ktorých pozostalí dávajú vinu zanedbaniu zdravotnej starostlivosti zo strany konkrétnych lekárov našej nemocnice.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14108/178399#118

Medializované informácie o prípade pacienta p. Ivana liečeného na II. chirurgickej klinike hovoria o bezdôvodnom zrušení potrebnej operácie, o podozrení z tohto konania z dôvodu neposkytnutia úplatku a o dodatočnom dopisovaní informácií do zdravotnej dokumentácie.

Medializované informácie o prípade pacientky p. Feňakovej hovoria o nepodaní potrebného antibiotického lieku, ktoré mohlo zabrániť šíreniu infekcie, čoho následkom bola smrť pacientky.

„Životy a zdravie pacientov musia byť vždy na prvom mieste pred akýmikoľvek inými záujmami. Preto vyzývame vedenie UNLP ako aj ostatné zodpovedné vyšetrovacie orgány, aby medializované prípady dôsledne vyšetrili a vyvrátili akékoľvek pochybenia zo strany nemocnice a jej pracovníkov,“ povedal MUDr. Martin Paulo, predseda LOZ UNLP Košice.

„V prípade, že sa preukáže pochybenie konkrétnych osôb, žiadame dôsledné vyvodenie dôsledkov voči nim, aby tak bola verejnosť uistená o kvalite zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici a aby bolo očistené dobré meno UNLP,“ uzavrel MUDr. Peter Zimmermann, podpredseda LOZ UNLP Košice.

Výkonný výbor LOZ UNLP Košice