Ďakujeme za ochranné štíty Marelli Kechnec Slovakia a Strojníckej fakulte TUKE

LOZ UNLP Košice ďakuje za sponzorský dar 60 ochranných celotvárových štítov, ktoré nám zabezpečila firma Marelli Kechnec Slovakia s.r.o. v spolupráci so Strojníckou fakultou TU Košice. Sme veľmi radi, že aj vďaka týmto štítom sa môžu zdravotníci účinnejšie chrániť pred aktuálnym vírusovým nebezpečenstvom.

Z týchto 60 štítov 8 ks venujeme LOZ Levoča a 8 ks LOZ Spišská Nová Ves pre ich potreby, 44 štítov sme v spolupráci s UNLP Košice distribuovali lekárom a sestrám v našej nemocnici.

Ďakujeme.

Fotografia z odovzdávania štítov pre LOZ Levoča 24.4.2020

LOZ Levoča tiež ďakuje sponzorom:

Patrikovi Mlynárovi, ktorý daroval 8 ochranných štítov

firma Marelli Kechnec Slovakia sro., ktorá darovala 8 ochranných štítov

LOZ Spišská Nová Ves ďakuje sponzorovi firme Marelli Kechnec Slovakia sro., ktorá mu darovala 8 ochranných štítov