UNLP pristupuje k situácii s epidémiou korona vírusu seriózne, zástupca LOZ UNLP Košice sa stal členom nemocničného krízového štábu

Od začiatku výskytu pacientov s pozitívnym nálezom vírusu COVID-19 v Košiciach vedenie UNLP Košice stupňuje ochranné opatrenia. V nedeľu 15.3.2020 sme poslali vedeniu UNLP Košice list, v ktorom sme pre zvýšenie ochrany zdravia pacientov UNLP Košice a zdravotníckych pracovníkov navrhli Rade riaditeľov realizáciu konkrétnych krokov s cieľom pomôcť riešiť závažnú situáciu s korona vírusom.

Veľmi nás teší, že nemocnica pristupuje k situácii seriózne, že promptne zareagovali a prizvali predsedu LOZ UNLP Košice M. Paula na krízový štáb UNLP Košice, vidieť a cítiť snahu o konštruktívny prístup a dobré vzťahy.

Aktuálna situácia sa vyvinula nasledovne:

  • od utorka UNLP zatvorila jedálne, prešla na stravné lístky,
  • UNLP zatvorila niektoré pracoviská, ktoré sú duplicitné, alebo poskytujú len odkladnú zdravotnú starostlivosť. Personál týchto pracovísk bude rozdistribuovaný na iné pracoviská tak, aby pomohol zdravotníkom, ktorí sa starajú o pacientov s akútnym ohrozením života a zdravia,
  • časť personálu podľa vzoru tých krajín, ktoré najlepšie zvládli a zvládajú pandémiu s korona vírusom /napr. Čína 2019-2020 či Saudská Arábia 2016/, je doma na home-office. Sú v pohotovosti a sú schopní okamžite nahradiť zdravotnícky personál, ktorý je práve v službe a môže ochorieť. Tento krok má zabrániť tomu, aby na žiadnom akútnom lôžkovom pracovisku UNLP Košice nedošlo k ohrozeniu plynulosti poskytovania zdravotnej starostlivosti,
  • UNLP má 2 areály. Každý pacient, ktorý prichádza na vyšetrenie v oboch areáloch UNLP, je od utorka prísne kontrolovaný. Ak má negatívnu epidemiologickú a cestovateľskú anamnézu, nejaví známky respiračného ochorenia a nemá zvýšenú telesnú teplotu, až potom môže vojsť do UNLP na vyšetrenie. V prípade, ak je tento pacient rizikový, musí najprv absolvovať vyšetrenie na Klinike Infektológie a cestovnej medicíny. Triedenie pacientov vykonávajú študenti Lekárskej fakulty UPJŠ Košice a zdravotnícki zamestnanci UNLP v kompletnom ochrannom odeve a po riadnom zaškolení,
  • UNLP uzavrela všetky bočné vchody do priestorov svojich pavilónov. Pacienti a zamestnanci sa pohybujú v stanovených koridoroch,
  • zástupcovia zamestnancov sú pravidelne informovaní o nákupe a distribúcii ochranných pomôcok pre zamestnancov UNLP Košice, sú informovaní o aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach,
  • Klinika infektológie a cestovnej medicíny presunula všetkých svojich pacientov, ktorí sú COVID-19 negatívni, na Kliniku pracovného lekárstva a svoje priestory vyčlenila len pre pacientov, ktorí sú COVID-19 pozitívni,
  • zástupca LOZ sa stal členom krízového štábu UNLP Košice,
  • od utorka je v priestoroch UNLP drive-in jednotka. Na testovanie sú telefonicky pozývaní mobilní pacienti z domu, ktorí telefonicky nahlásili pozitívnu epidemiologickú a cestovateľskú anamnézu a pozitívne klinické príznaky respiračného infektu. Títo pacienti prídu z domácej karantény vlastným autom, po odobratí sterov idú späť domov do karantény a výsledky testovania sú im oznámené telefonicky.