LOZ UNLP Košice nemá informácie k medializovanej petícii

LOZ UNLP Košice nemá okrem stručných medializovaných informácií žiadne ďalšie informácie o petícii, v ktorej vraj zamestnanci UNLP tvrdia, že vedenie nemocnice ignoruje ich požiadavky týkajúce sa zdravotnej starostlivosti a tvrdia, že sa k nim správa arogantne. Ako aktívna odborová organizácia, ktorá dlhoročne pôsobí na pôde košickej nemocnice a vždy sa zastáva záujmov zamestnancov vo vzťahu k zamestnávateľovi, by sme očakávali, že s nami autori petície budú rokovať o spoločnom postupe a podpore, k čomu, žiaľ, dosiaľ nedošlo.

LOZ je vždy za otvorenú diskusiu a konštruktívnu kritiku, pretože len dialóg môže problémy vyriešiť. Keďže spomínaná petícia dosiaľ nebola zverejnená, ani o nej lekári či ďalší zamestnanci v našom okolí nevedia, vyvstáva z jej medializácie množstvo pochybností ak oaj pochybnosti o skutočnom zámere jej autorov.