Košickí lekári žiadajú upraviť zmluvy, vyše 360 ich spísalo petíciu

Na májovú petíciu sme doteraz nedostali žiadnu oficiálnu odpoveď, hovorí košický predseda lekárskych odborov.

KOŠICE. Lekárske odbory Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) spísali petíciu riaditeľovi Ladislavovi Rosochovi. Podpísalo sa pod ňu 365 lekárov. Žiadajú v nej úpravu pracovných zmlúv.

Pripomenuli, že tretie navýšenie miezd aj samotnú úpravu pracovných zmlúv verejne prisľúbila ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.

Lekárom sa mali pracovné zmluvy upraviť tak, že platnosť v pracovnej zmluve nebude limitovaná trvaním zákona.

Úprava pracovných zmlúv bola daná i Memorandom o úprave pomerov v zdravotníctve, ktoré podpísali lekári a Vláda SR v roku 2011.

„Pretože zákon môže vláda jednej strany kedykoľvek zrušiť,“ vysvetľuje, prečo trvajú na úprave zmlúv predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský.

 

Košický predseda: Bez odpovede

„Rovnaké dodatky k pracovnej zmluve boli lekárom riadne predložené v štyroch fakultných nemocniciach, ktorých zriaďovateľom je ministerstvo zdravotníctva – Prešov, Žilina, TrenčínNitra… ,“ píše sa v oficiálnom znení petície.

Rovnaké pracovné podmienky a teda aj dodatky k pracovným zmluvám žiada v liste adresovanom riaditeľovi v máji predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) v košickej univerzitnej nemocnici Martin Paulo.

Dodáva, že na jeho list ani petíciu lekárov nedostal od vedenia nemocnice do dnešných dní žiadnu oficiálnu odpoveď. Zároveň potvrdil, že platy dostávajú na takej úrovni, ako to garantuje zákon.

Napriek všetkým prísľubom od ministerky v košickej nemocnici k náprave nedošlo, upozorňuje Visolajský.

„Neodôvodniteľné odmietanie naplnenia prísľubu pani ministerky zo strany vedenia nemocnice vedie k nedôvere a eskalácii napätia v radoch lekárov.“

 
Nemocnica: Sľub sme dodržali

Nemocnica odpovedala, že všetky urobila tak ako mala. „UNLP Košice dodržala prísľub ministerky a postupovala v zmysle platných právnych predpisov,“ povedala jej hovorkyňa Ladislava Šustová.

Citácia zákona bola podľa nej zapracovaná v dohodách o mzde s platnosťou od januára 2014.

Podľa Visolajského je však nesplnením sľubu ministerky, že v dohodách je dodatok „platí len počas platnosti zákona.“

Obdobne reagovalo ministerstvo zdravotníctva. „Vôbec nevieme, o čom pán predseda LOZ píše, pretože vo všetkých nemocniciach, ktoré spomína, je všetko, čo žiadajú v zmluvách,“ reaguje hovorkyňa rezortu Zuzana Čižmáriková.

Visolajský označil ich vyjadrenia za klamstvo, ktoré sa dá jednoducho preukázať pracovnými zmluvami .

 
Dávali výpovede

Dohoda na tretej etape zvyšovania mala byť naplnená v minulom roku. Zvolenská však vyššie platy neodklepla, pretože to podľa nej mohlo ohroziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Nakoniec sa s odborármi dohodla, že tretia etapa bude rozdelené na roky 2014 a 2015. Pod tlakom odborárov sa toto rozhodnutie premietlo do legislatívy.

Neatestovaný lekár v tomto roku dostáva zarábať 1,25 násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. S platom by tak nemal ísť pod 1005 eur za mesiac.

Mzda lekára so špecializáciou je 2,1 násobkom priemernej mesačnej mzdy. Zarábať má minimálne 1688 eur.
Od budúceho roka porastú len platy atestovaných lekárov a to na 2,3 násobok priemernej mzdy, čo je 1892 eur.

Zdroj: http://kosice.korzar.sme.sk/c/7447026/kosicki-lekari-ziadaju-upravit-zmluvy-vyse-360-ich-spisalo-peticiu.html#ixzz4SiNUQ4p9