Sviatočná atmosféra v Košiciach: Slávnostné zakončenie úspešného roka v LOZ UNLP

24.novembra 2023, sa v Košiciach konalo tradičné koncoročné slávnostné stretnutie organizované výborom Lekárskeho odborového združenia (LOZ) UNLP Košice. Stretnutia sa zúčastnilo 160 aktívnych členov združenia, ich rodinných príslušníkov a ďalších hostí, vytvárajúc príjemnú atmosféru v srdci mesta Košice.

Predseda LOZ UNLP Košice Peter Zimmermann na začiatku privítal všetkých prítomných hostí, medzi nimi osobitne predsedu LOZ Slovensko, MUDr. Petra Visolajského s rodinou, predsedu LOZ UNB MUDr. Miroslava Mendela, predsedu LOZ Prešov MUDr. Michala Policiana, predsedu LOZ Žilina MUDr. Branislava Servu, predsedníčku LOZ VÚSCH MUDr. Eriku Komanovú a zakladateľa LOZ Spišská Nová Ves MUDr. Vlastimil Horného.

Peter Zimmermann v úvode krátko zhodnotil uplynulý rok, pričom vyzdvihol jednotu a odhodlanie odborového združenia, vďaka ktorému sa podarilo získať výrazne lepšie platové ohodnotenie a aj ocenenie praxe lekárov. Odborové združenie podľa jeho slov v tomto roku dokázalo, že sa vie postaviť za druhých, čo sa odrazilo na lepších platových podmienkach a ohodnotení praxe aj pre sestry. Predseda LOZ UNLP Košice vo svojom príhovore spomenul rozbehnutý proces adekvátnych platieb v zdravotníctve, zrušenie nepeňažného plnenia a ďalšie významné zmeny v prospech slovenského zdravotníctva: „Minulý rok sme ako lekári znova poukázali na to, že MY sme zdravotníctvo. Že zdravotníctvo nie je o budovách a strojoch, ale o ľuďoch. Že bez lekárov sa zdravotníctvo nezaobíde. Že zdravotníctvo je o odhodlaných, v srdci dobrých, presvedčených a hrdých lekároch. Minulý rok sme znovu zreteľne dokázali, že LOZ je organizácia, ktorá má čo povedať do diania v slovenskom zdravotníctve a že SPOLU SME SILNEJŠÍ!“

Jeho prejav pokračoval slávnostným vyznamenaním Petra Visolajského, ktorý sa stal novozvoleným čestným predsedom LOZ UNLP Košice. Predseda zdôraznil výnimočný prínos Petra Visolajského pre lekárske združenie. Jeho vplyv a spolupráca s Antonom Chromíkom, jeho odvaha v slovných súbojov pri obhajobe pravdy a v boji s finančnou skupinou pôsobiacou v slovenskom zdravotníctve podľa jeho slov získali odborovému združeniu pevnú pozíciu v zastupovaní záujmov lekárov na Slovensku. Peter Zimmermann spomenul aj prínos Petra Visolajského k akcii s výpoveďami, ktorá donútila samotnú vládu republiky pristúpiť na plán ozdravenia zdravotníctva. Týmto krokom si získal obdiv nielen na domácej pôde, ale dokonca aj v nemeckej Marburger bund (nemecká lekárska odborová organizácia). Pre LOZ i pre celé slovenské zdravotníctvo je Peter Visolajský nielen predsedom, ale skutočným lídrom a vizionárom. Jeho oddanosť a nekonečná energia vytvárajú pevný základ pre budúce úspechy lekárskej komunity na Slovensku. Peter Zimmermann v závere poprial Petrovi Visolajskému veľa ďalších síl do neúnavného boja za lepšie zdravotníctvo a za veľkého potlesku prítomných mu odovzdal slávnostné vyznamenanie.

Po oficiálnych častiach slávnostného stretnutia nasledoval hlavný bod večera, ktorým bolo vystúpenie hudobného hosťa Peter Bič projekt. Koncert známej kapely vzbudil medzi prítomnými nadšenie a prispel k výbornej nálade. Po jeho vystúpení nasledovala voľná tanečná zábava, ktorá sa niesla v uvoľnenej atmosfére.

Príjemný priebeh večera výrazne prispel k posilneniu vzájomnej spolupatričnosti medzi členmi LOZ UNLP Košice. Táto udalosť nadobudla osobitnú atmosféru vďaka spojeniu pracovného a spoločenského prostredia, čo sa odrazilo nielen vo vzájomných rozhovoroch, ale aj v uvoľnenej atmosfére tanečnej zábavy.

LOZ UNLP Košice ďakuje všetkým hosťom za ich účasť. Slávnostné stretnutie bolo nielen príjemným spoločenským podujatím, ale aj symbolickým ukončením tohto náročného, ale úspešného roka spolupráce. Spojili sme sa v príjemnej atmosfére, aby sme oslávili naše doterajšie úspechy a posilnili puto v rámci LOZ UNLP Košice.

Veríme, že nás čaká obdobie plné nových výziev a úspechov. Nech nám všetkým blížiaci sa nový rok prinesie veľa radosti, zdravia a profesionálneho rastu!