MUDr. Marián Huňar (čestný predseda)

MUDr. Marián Huňar

Hunar

Pracovisko

Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, UNLP

Odbornosti

Atestácie v odboroch chirurgia a traumatológia.

Kariéra

Absolvoval 3-týždňový študijný pobyt v Rakúsku – Horn. V r. 1977-1996 pracoval na Klinike úrazovej chirurgie, v rokoch 1984-1990 v Líbii, v roku 1996 1 r. misia UNPROFOR /OSN/ v bývalej Juhoslávii. Od roku 1997 pracuje na Klinike ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP.

O mne

Som jedným z troch zakladajúcich členov lekárskych odborov na pôde FNsP Tr. SNP 1 Košice /právny predchodca terajších lekárskych odborov UNLP/, v roku 2011 som bol predseda NOO SLO UNLP. Od januára 2016 som čestný predseda NOO SLO pri UNLP Košice.