MUDr. Emil Fraenkel

MUDr. Emil Fraenkel

Emil Fraenkel

Pracovisko

Konziliárny lekár na I. Internej klinike.

Odbornosti

V roku 2007 atestácia 2. stupňa z Internej medicíny (európska). Od roku 2011 má špecializáciu aj v odbore diabetológia. V súčasnosti je zaradený do špecializačného programu v odbore endokrinológia.

O mne

Členom výkonného výboru odborovej organizácie je od roku 2013