MUDr. Ivana Baraníková

MUDr. Ivana Baraníková

Ivana Baranikova

Pracovisko

Neurologické oddelenie, UNLP

Odbornosti

špecializácia v odbore neurológia

Kariéra

Od roku 1995 pracuje na Neurologickom oddelení UNLP /predtým FNLP Košice/.

Od roku 2014 je členkou lekárskych odborov UNLP, od septembra 2015 je členkou výkonného výboru.

O mne

V práci oceňujem dobrý a pomerne mladý kolektív. Voľný čas venujem rodine /manželovi, dvom deťom a adoptovanému psovi/, histórii, záhrade a občas interiérovému dizajnu.

Uprednostňujem cieľavedomých a vytrvalých, ale aj empatických pragmatikov pred nedôslednými a nerozhodnými nihilistami. Mám radšej osobný kontakt pred sociálnymi sieťami.