MUDr. Peter Zimmermann (podpredseda)

MUDr. Peter Zimmermann (podpredseda)

Peter Zimmermann

Pracovisko

Neurologická klinika, UNLP

Odbornosti

V roku 2013 atestácia v odbore neurológia, zameriava sa na nervovosvalové ochorenia.

Kariéra

Od r. 2005 pracuje ako lekár na Neurologickej klinike UNLP.

Členom lekárskych odborov je od roku 2011, od roku 2013 je členom výkonného výboru a podpredsedom.

O mne

Prácou pre LOZ chcem dosiahnuť zlepšenie pracovných podmienok.