MUDr. Ján Pobeha (predseda)

MUDr. Ján Pobeha (predseda)

Jan Pobeha

Pracovisko

Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, UNLP

Odbornosti

V roku 2009 ukončil atestačné štúdium v odbore ortopédia.

Kariéra

Po ukončení štúdia na VŠ v rokoch 2004-2007 pracoval ako lekár v Čechách.

V roku 2007 nastúpil na Kliniku ortopédie a tramatológie pohybového ústrojenstva UNLP.

O mne

Od roku 2008 som členom lekárskych odborov, od januára 2016 som členom dozornej rady.

Do práce pre lekárske odbory ma ženie presvedčenie, že čo si nevybojujeme sami, to mať nebudeme.