MUDr. Jarmila Harvanová

MUDr. Jarmila Harvanová

Jarmila Harvanova

Pracovisko

I. interná klinika, UNLP

Odbornosti

atestácia v odbore kardiológia v r. 2013

Kariéra

ukončené vysokoškolské štúdium - všeobecné lekárstvo v r. 2007.
Od ukončenia VŠ pracuje ako lekár - najskôr na III. internej klinike a po zlúčení kliník na I. internej klinike UNLP.

O mne

Členkou lekárskych odborov som od roku 2014, od januára 2016 som členkou dozornej rady.