Spoločný postup so sesterskými odbormi

29.3.2017 sa uskutočnilo spoločné stretnutie vedenia našej odborovej organizácie a ZOO SaPA pri UNLP Košice. Spoločne sme písomne avizovali vznik spolupráce na právnej a organizačnej úrovni pri zastupovaní našich členov. Výsledkom rokovania bol 13-bodový spoločný program, s ktorým pôjdeme na rokovanie s ostatnými odborovými organizáciami, kde budeme iniciovať otvorenie rokovania o ďalšom dodatku ku Kolektívnej zmluve UNLP.

Predseda a podpredseda našej odborovej organizácie sú pozvaní dňa 25.4.2017 na zasadnutie výboru SOZZ a SS na Tr. SNP /väčšinové odbory/, kde budeme iniciovať rokovanie o tomto spoločnom programe.

Foto z večierku LOZ UNLP Košice 24.2.2017

IMG 396024.2.2017 sme zorganizovali 2. večierok lekárskych odborov. Zúčastnilo sa ho 55 lekárov UNLP. Predseda lekárskych odborov UNLP Martin Paulo v krátkom príhovore poďakoval všetkým členom lekárskych odborov za ich podporu, krátko zhrnul predošlý rok a načrtol plán práce na rok 2017. Potom nasledoval voľná zábava s pohostením.

Medzi prítomnými boli aj hostia:
- MUDr. Peter Visolajský - predseda LOZ s manželkou MUDr. Kristínou Visolajskou
- MUDr. Marián Huňar - čestný predseda
- Mgr. Silvia Bodnárová - podpredsedníčka ZOO SaPA UNLP Košice

<čítať ďalej>

Informačná nástenka LOZ UNLP

Po štyroch aktívnych rokoch sa nám podarila veľká vec. UNLP nám konečne schválila, určila miesto a povolila montáž nástenky, pomocou ktorej môžeme našich členov informovať o našej činnosti. Nástenka sa nachádza pri jedálni nemocnice. Ďakujeme pánovi Jánovi Bartkovi /zamestnancovi UNLP/ za vykonanie montáže.

nastenka

LEKÁRSKE ODBORY SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÝCH KONANÍ V UNLP KOŠICE

V dňoch 23. 01. 2017, 24. 01. 2017 a 30. 01. 2017 sa konalo 19 výberových konaní na pozície primárov kliník a oddelení UNLP. LOZ zastupoval zamestnancov v  šiestich výberových konaniach. V štyroch výberových konaniach bol prihlásený jeden kandidát, v dvoch výberových konaniach boli prihlásení dvaja kandidáti - Klinika úrazovej chirurgie a Oddelnie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Na týchto pracoviskách sme zorganizovali medzi lekármi voľby a na základe týchto volieb sme hlasovali pre zvolených kandidátov.

LOZ UNLP KOŠICE PODALO PODNET NA INŠPEKTORÁT PRÁCE

So žiadosťou o pomoc sa na nás obrátil náš člen MUDr. Marián Benický. V priebehu roka 2016 dvakrát menil výšku úväzku v UNLP. Podľa jeho a nášho prepočtu mu UNLP neoprávnene krátila dovolenku za rok 2015 a 2016. Na spoločnom sedení s vedením UNLP sme nenašli spoločné riešenie a UNLP neuznala svoju chybu, preto sme sa po dohovore s MUDr. Mariánom Benickým v tejto veci obrátili na Národný inšpektorát práce. O výsledku šetrenia Vás budeme informovať.