TLAČOVÁ SPRÁVA LOZ K SITUÁCII V UNLP KOŠICE

Košickí lekárski odborári žiadajú ministerstvo zdravotníctva o rovnaké pravidlá pre všetky univerzitné nemocnice, aby mohli vyriešiť spor s vedením

 

Bratislava 25. apríla 2018. Lekárske odborové združenie pri Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach (ďalej len „UNLP“ ) žiada Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aby pri tak dôležitých momentoch, ako sú zriaďovacie listiny nemocníc, pristupovali rovnako k UNLP ako k iným univerzitným nemocniciam na Slovensku. Žiada aby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nebrzdilo jej chod a umožnilo vyriešenie sporov s nezákonným vykazovaním služieb lekárov zodpovedných za univerzitnú výučbu. Upozorňujeme, že súčasný stav ohrozuje zabezpečenie lekárskych služieb a výučby v UNLP Košice.

 Aktuálny stav:

- Univerzitná nemocnica Bratislava má aktuálne v platnosti novú zriaďovaciu listinu, lekári – asistenti na výučbu majú úväzky 0,5 a prednostovia kliník 0,8 s nemocnicou, nie je tam spor vo vykazovaní služieb a v kompetenciách vedenia pracovísk.

- Univerzitná nemocnica Martin má novú zriaďovaciu listinu, ktorá vstúpi do platnosti 1.5.2018. Vtedy budú navýšené úväzky školským lekárom rovnako ako v Bratislave, t. č. nie je spor v nemocnici vo vykazovaní služieb týchto lekárov a v kompetenciách vedenia pracovísk.

- UNLP Košice - má zo strany ministerstva doručený návrh novej zriaďovacej listiny. Jeho platnosť je nepochopiteľne posunutá na najskôr 1.11.2018. Po osobnom rozhovore s vedením UNLP Košice sme sa dozvedeli, že ministerstvo zdravotníctva ako zriaďovateľ musí najprv zmeniť organizačnú štruktúru UNLP Košice a potom môže UNLP zmeniť svoj vlastný organizačný poriadok a až následne môže vstúpiť do platnosti nová zriaďovacia listina. Momentálne je spor v nemocnici UNLP Košice vo vykazovaní služieb, ktoré nie sú podľa názoru LOZ UNLP Košice vykazované v súlade so Zákonníkom práce a Pracovným poriadkom UNLP Košice. Čo v konečnom dôsledku predstavuje riziko pre zabezpečenie lekárskych služieb košickej nemocnice a negatívne to vplýva na výučbu v tejto druhej najdôležitejšej univerzitnej nemocnice na Slovensku.

UNLP Košice dostalo zo strany ministerstva návrh novej zriaďovacej listiny, ktorá by mala vstúpiť do platnosti najskôr v novembri. Ostatné univerzitné nemocnice na Slovensku už novú listinu majú platnú, resp. bude platná v najbližšom období. Z rokovania s vedením nemocnice vyplynulo, že ministerstvo zdravotníctva ako zriaďovateľ musí najskôr zmeniť organizačnú štruktúru UNLP Košice, následne môže UNLP zmeniť svoj vlastný organizačný poriadok a až následne môže vstúpiť do platnosti nová zriaďovacie listina.

V UNLP Košice momentálne prebieha spor o vykazovanie Ústavných pohotovostných služieb (UPS), ktoré nie sú podľa názoru LOZ UNLP Košice vykazované v súlade so Zákonníkom práce a Pracovným poriadkom UNLP Košice.

„LOZ UNLP Košice žiada ministerstvo zdravotníctva, aby v čo najkratšom čase pripravilo novú organizačnú štruktúru UNLP Košice tak, aby bola nová zriaďovacia listina v čo najkratšom čase uvedená do platnosti. Cieľom je spriechodnenie rokovania s vedením nemocnice v pokojnom duchu, tak aby bol obnovený sociálny zmier a dodržiavané zákonné normy vykazovania pracovného času. Žiadame, aby nová zriaďovacia listina bola uvedená do platnosti súčasne s ostatnými univerzitnými nemocnicami na Slovensku a aby boli všade rovnaké pravidlá,“ povedal Martin Paulo, predseda LOZ UNLP Košice.

V Košiciach, 24.4.2018

MUDr. Martin Paulo

Predseda LOZ UNLP Košice

6. VÝROČNÝ GALAVEČER LEKÁRSKEHO ODBOROVÉHO ZDRUŽENIA SA KONAL V KOŠICIACH

21.4.2018 sa uskutočnil v Košiciach 6. výročný Galavečer Lekárskeho odborového združenia, na ktorom sa zúčastnilo vyše 110 hostí z celého Slovenska. Na galavečeri bola udelená cená Dávida, o ktorej laureátovi rozhodol celoslovenský Klub predsedov LOZ.

Cenu Dávida za dlhoročný prínos v boji za lepšie postavenie lekárov a za lepšie zdravotníctvo LOZ udelil advokátovi JUDr. Mgr. Antonovi Chromíkovi, PhD. za jeho dlhodobý prínos pre slovenské zdravotníctvo.

Predseda LOZ, Peter Visolajský uviedol: „Cenu Dávida udeľujeme ľuďom, ktorí sa významne zaslúžili o zlepšenie postavenia lekárov a o zlepšenia slovenského zdravotníctva. A keďže problémy nášho zdravotníctva sú často kolosálne, aj zápas týchto ľudí často pripomína boj Dávida s Goliášom. Tento rok sme sa rozhodli Cenu Dávida udeliť človeku, ktorý si ju zaslúži každý rok. Pretože všetky významné i menej významné udalosti LOZ sú spojené s jedným človekom. Lekárske odborové združenie udelilo Cenu Dávida za dlhodobý prínos za lepšie postavenie lekárov a za lepšie zdravotníctvo advokátovi JUDr. Mgr. Antonovi Chromíkovi, PhD.“

Bližšie informácie a fotky z galavečera uverejňujeme na http://www.loz.sk/17846-2/.

 

TLAČOVÁ SPRÁVA LOZ K SITUÁCII NA KPRECH UNLP KOŠICE

Bratislava 1.2.2018

Lekárske odborové združenie rázne odsudzuje medializované praktiky, ktoré na Klinike plastickej chirurgie UNLP v Košiciach opísal a zverejnil týždenník Trend. LOZ vyzýva na odhalenie a potrestanie vinníkov, nakoľko boli opäť peniaze pred záujmami slovenských pacientov.

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach odvolala po prvých interných zisteniach v kauze pochybného biznisu s operáciami zahraničných pacientov primára kliniky plastickej chirurgie Róberta Sabovčíka. Podľa zistení médií sa v štátnej nemocnici realizovali predražené plastické operácie samoplatiacim zahraničným klientom. Platby boli realizované cez agentúru zaregistrovanú v daňovom raji.

„Lekárske odborové združenie rázne odsudzuje medializované konanie, ktoré na tejto klinike opísal a zverejnil týždenník Trend a ktoré sa dialo v záujme biznisu a na úkor slovenských pacientov,“ povedal Peter Visolajský, predseda LOZ.

„Veríme tomu, že všetci vinníci budú odhalení a potrestaní nielen pracovnoprávne, ale zodpovedné orgány zvážia vinníkom aj zákaz výkonu povolania lekára a štátne orgány tiež preveria, či neboli porušené trestné a daňové zákony SR,“ dodal Visolajský.

Podľa informácií z médií riaditeľ a vedenie nemocnice tvrdia, že nemali vedomosť o tom, čo sa v ich nemocnici deje a akým spôsobom a v akých výškach platili cudzojazyční klienti za zákroky.

„Na základe našich skúseností o  fungovaní nemocnice, Lekárske odborové združenie nedokáže uveriť informáciám, že vedenie nemocnice nemalo informácie o zahraničných pacientoch ležiacich na ich lôžkach a o tom, čo sa deje na operačných sálach v ich nemocnici. Vyzývame preto Ministerstvo zdravotníctva SR, aby vykonalo skutočne hĺbkovú kontrolu tejto nemocnice,“ uzavrel Visolajský.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ZAVÁDZA DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ ŠTANDARDY

V roku 2018 zavádza ministerstvo zdravotníctva štandardné diagnostické a terapeutické postupy v 25-tich odboroch. Postupne v roku 2018 a 2019 chce ministerstvo zdravotníctva pripraviť znenie týchto štandradov až pre 100-125 odborov.

Tieto, štandardy slúžia v prvom rade na ochranu pacienta. 

Je to potrebný a pozitívny krok, aj keď oneskorený, hovorí o štandardoch Martin Paulo, predseda Lekárskeho odborového združenia UNLP v Košiciach.

Upozorňuje, že ostatné krajiny Európskej únie majú takéto pravidlá už dávno zavedené. Podľa neho musí ministerstvo zdravotníctva dohliadnuť, aby boli dodržiavané u všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bez výnimky. Paulo hovorí, že štandardy v prvom rade slúžia na ochranu pacienta. Zároveň ale predstavujú aj ochranu lekára: „Každý lekár bude vedieť, že ak splní diagnostické a terapeutické postupy nariadené ministerstvom, bude si istý, že nepochybil v žiadnom zo svojich krokov. V danom prípade bude možné jednoznačne určiť, že postupoval správne,“ povedal.

kosicednes.sk/tema-dna/pri-liecbe-fatalne-zlyhavali-aj-v-kosickej-nemocnici/

 

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Pozvývame členov Lekárskeho odborového združenia UNLP Košice na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 22.1.2018 o 16.00 hod. v prednáškovej miestnosti P4 v budove Lekárskej fakulty UPJŠ Košice. Presný program obdrží každý člen emailom. Bližšie informácie získate aj na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..